کلینیک ،عارضه یابی و مشاوره ساعتی

مشاوره ساعتی یکی از روشهای متداول در صنعت مشاوره مدیریت می باشد.اساسا در مشاوره ساعتی مبحث عارضه یابی و بررسی های سطحی رویكرد كلینیكی (A Clinical Approach)مد نظر است و مباحث مطرح شده در این جلسات راه حل های موقت است و برای شرکتها ،موسسات و کسب وکارهای کوچک و متوسط را مناسب می باشد.

درمشاوره ساعتی با حضور کارفرما و مشاور جلساتی برگزار و نتیجه در قالب راهنمایی ارائه می گردد.

جهت توضیح بیشتر کلیک کنید

جهت توضیح بیشتر کلیک کنید

البته لازم به ذکر است این جلسات می تواند شروعی برای پروژه های بلند مدت باشد.کارفرما براساس نتایج بدست آمده در این جلسات می تواند به برنامه ریزی بلند مدت بپردازد.

مدت زمان این جلسات معمولا 16 الی 32 ساعت در ماه می باشد.

حوزه های قابل بررسی: بازاریابی ،فروش ،منابع انسانی،تبلیغات ،آموزش نیروی انسانی ،فرانچایز

جهت اطلاع از هزینه های مشاوره ساعتی نسبت به تکمیل فرم و اعلام درخواست اقدام نمایید.

ارسال سریع

پیام