CRM خدمات مشاوره واستقرار

خدمات مشاوره و استقرار حوزه CRM

1- طراحی و پیاده سازی ماژول های مدیریت ارتباط با مشتری در چرخه شناسایی، جذب، حفظ و توسعه مشتری

2- ارائه مشاوره در زمینه پیاده سازی و طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

3- بازسازی فرآیندهای بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش بر اساس CRM

4- استقرار و اخذ استانداردهای بین المللی CRM

الف- استاندارد ISO10001 در مدیریت کدهای رفتاری سازمان با مشتریان

ب- استاندارد ISO10002 در مدیریت شکایات مشتریان

ج- استاندارد ISO10003 در مدیریت منازعات برونی سازمان با مشتریان

د- استاندارد ISO10004 در پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

هـ- استاندارد ISO26000 در مدیریت مسئولیت اجتماعی سازمان

5- عارضه یابی و مهندسی مجدد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

6- ارائه راهکارهای عملیاتی CRM ( نصب، راه اندازی، اختصاصی سازی نرم افزارهای CRM، Customer Portal ، سامانه های مدیریت شکایات مشتریان، سامانه سنجش رضایت مشتری، پنل های ارتباطی پیام کوتاه، میل سرور و ....)

7- طراحی واحدهای VOC در سازمان ها و موسسات

8- تعیین شاخص های رضایت مشتری CSI و اندازه گیری رضایت مشتری CSM بصورت Third Party

9- راه اندازی باشگاه مشتریان Customer Portal ، مراکز مراقبت مشتری Customer Care Center و طراحی سیستم های وافادارسازی مشتری Customer Loyalty

10- راه اندازی و مدیریت واحدهای خدمات پس از فروش

11- طراحی و مدیریت پروژه های گسترش عملکرد کیفی محصول بر اساس نیاز مشتری QFD

12- طراحی و اجرای پروژه های داده کاوی Datamining

13- طراحی و اجرای برنامه های مدیریت برند بر اساس ارزش مشتری CV

14- آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه CRM-CSM-Datamining-Customer Stanadard-QFD، مدیریت برند و تبلیغات، بازاریابی و فروش، زبان بدن، اصول و فنون مذاكره، روانشناسي ارتباط با مشتري،

15 – حمایت از طرح های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه های مرتبط با CRM

16- انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه:

- متغيرهاي كلان بازار و تحليل متغيرهاي خرد بازار (رقبا/مشتريان/شركت)

- ايده پردازي تبليغات و ارايه كمپين تبليغاتي، آسيب شناسي ترفيع و تبليغ و تحليل آميخته ترفيع

- تحليل نيازها و خواسته هاي مشتريان، بخش بندي بازار، گزينش و پيشنهاد محصول

- مذاكرات بازاريابي و فروش، تحليل قراردادهاي بازاريابي و فروش

- روش ها /سيستم ها و پروژه هاي بازاريابي و فروش، برنامه ريزي راهبردي بازاريابي

- مصاحبه و گزينش و آموزش نيروي انساني بازاريابي و فروش و خدمات پس از فروش

- تدوين برنامه دپارتمان مديريت ارتباط با مشتري CRM

- پروژه هاي بهبود و بهره وري بازاريابي و فروش و خدمات پس از فروش
ارسال سریع

پیام